Mens, duurzaamheid, textielhygiëne – Passen samen!

Herbruikbaar, energie-efficiëntie, waterbesparing met ‘Smart Technologies’

De textielverzorging is altijd al een duurzame industrie geweest. Het bedrijfssegment is gebaseerd op het feit dat textiel herhaaldelijk wordt gewassen, gereinigd of "bewerkt". Wegwerpproducten zijn niet enkel schadelijk voor de natuur, maar zijn ook het tegengestelde van het bedrijfsconcept van de textielverzorging.

Natuurlijk duurzaam, want herbruikbaar

Op veel gebieden van ons sociale en economische leven zijn de afgelopen decennia herbruikbare producten ingeruild voor wegwerpartikelen. De redenen waren zogenaamd meer economische efficiëntie en een zogenaamd eenvoudigere behandeling.
Maar de waarheid is anders. Talrijke studies tonen aan dat het gebruik van herbruikbaar textiel zuiniger, ecologischer en gemakkelijker te behandelen is dan het gebruik van artikelen voor eenmalig gebruik - vooral wanneer de textielverzorging het onderhoud op zich neemt.
Herbruikbaar textiel kan wel honderden keren worden gebruikt en de bewerking in de textielverzorging is bewust milieuvriendelijk en hulpbronnenbesparend.
Plastic en papierafval, dat niet wordt geproduceerd, is de beste ontlasting voor het milieu die er is.

Energie-efficiëntie in de textielverzorging

Wasserijen besparen alleen al om economische redenen zoveel mogelijk energie. Het energieaandeel in de kosten voor het wassen bedraagt tot 10%.

Met hightech komt men tot een energie-efficiëntie die noch particuliere huishoudens, noch kleinere in-house wasserijen kunnen bereiken. Thermische isolatie en warmtewisselaars zijn belangrijke componenten van geavanceerde technologieën. Het gebruik van hernieuwbare energie is al lang vanzelfsprekend – vooral fotovoltaïsche energie. De wastemperaturen worden digitaal geregeld: afhankelijk van het materiaal en het volume van het betreffende wasgoed en er wordt niet meer water verwarmd dan nodig is.

Dit komt omdat de textielverzorging bijzonder veel belang hecht aan de vermindering van klimaatbelastende uitlaatgassen. Door de wasprocessen te optimaliseren, kan de CO2-uitstoot met 20-30% worden verminderd in vergelijking met privéwassen thuis.

Textielverzorging en waterbesparing

Wat geldt voor de energie geldt ook voor het water. Waterkosten zijn goed voor maximaal 5% van de totale behandelingskosten. Spaarzaam omgaan met water staat daarom voorop: hoe minder water er wordt gebruikt, hoe minder water er verwarmd moet worden.
Ook hier wordt gebruik gemaakt van hightech en digitale technologie. Ook hier berekenen computers de optimale nood aan water – afhankelijk van de mate van vervuiling, het volume en het materiaal van het wasgoed. Niet elke wasbeurt heeft water van topkwaliteit nodig. Zo kan een zwaar vervuilde koksbroek in een eerste wasbeurt gewassen worden met water, dat voordien na slechts een lichte vervuiling opnieuw werd gezuiverd.
En voordat het gebruikte water uiteindelijk buiten in het afvalwater komt, wordt het opnieuw gezuiverd zodat er geen verontreinigende stoffen in het grondwater kunnen komen. Textiel wordt zo hygiënisch schoon zonder het milieu onnodig te belasten.

Economisch gebruik van chemicaliën en solventen

Chemicaliën, ontsmettingsmiddelen en solventen zijn vaak voorkomende verdachten als het gaat om milieuschade. De textielverzorging gebruikt echter alleen milieuvriendelijke producten, waarvan de meeste biologisch afbreekbaar zijn.
De Duitse Natuurbeschermingsvereniging - tegenhanger van de Belgische Bond Beter Leefmilieu (BBL) - verwijst in de eerste plaats naar particuliere thuiswas waarbij zij duidelijk zegt: "Wasmiddelen op het schap van de supermarkt maken de keuze voor de consument moeilijk. Veel soorten wasmiddelen zijn overbodig en belasten niet alleen de portemonnee, maar ook het milieu". Volgens deze vereniging is de toevoeging van geurstoffen bijzonder schadelijk voor het milieu.

De professionele textielverzorger zorgt ervoor dat in het waswater alleen komt wat nodig is. Milieucompatibiliteit, materiaalbehoud en kosteneffectiviteit spelen de grootste rol.

 

Om additieven te besparen zijn onlangs gemeenschappelijke methoden geoptimaliseerd en nieuwe processen ontwikkeld. Hiervoor staat de sector in nauw contact met onderzoeksinstellingen.
Chemische, mechanische en thermische methoden worden gebruikt om de wasgang te optimaliseren, bewaakt en bestuurd door slimme digitale technologie.

Voor de terugwinning van nog bestaande schadelijke stoffen vinden wasprocessen plaats in gesloten reinigingscircuits. Nog aanwezige solventen worden teruggewonnen door filtratie en distillatie en gerecycleerd of professioneel verwijderd.

Full service wordt ook wel Full Sustainable genoemd

Veel bedrijven in de textielverzorging bieden hun diensten aan als full service. Dit is inclusief leasen/huren, transport, behandeling. De principes van duurzaamheid en economie gelden voor de hele keten. Korte afstanden, weinig verpakking, gebruik van herbruikbare producten en materialen, gerecycleerd verpakkingsmateriaal en transportmaterialen maken hier deel van uit. De levensduur en de mogelijkheid tot herstelling van het textiel behoren tot de kwaliteitscriteria van de textielverzorging. Voorzichtige wasprocedés en de herstelling van de goederen dragen bij tot de duurzaamheid.

In heel Europa zijn er samenwerkingen tussen bedrijven en sectorfederaties, formele en informele uitwisseling van informatie en knowhow. Binnen de federaties zijn er milieuverantwoordelijken en duurzaamheidscomités. Het doel is de milieuverdraagzaamheid van de werkprocessen te waarborgen. Steeds vaker worden onderwerpen als maatschappelijk verantwoord ondernemen of verantwoord ondernemen in de supply chain besproken en verwerkt in bedrijfsfilosofieën.
Want de textielverzorging beschouwt zichzelf als een duurzame sector.